Cene smeštaja za korisnike doma po kategorijama u dinarima

opis kategorije korisnika —————– cena
nezavisni ———————————–  24.859,00
poluzavisni ——————————— 25.892,00
zavisni ————————————– 34.073,00