Cene smeštaja za korisnike doma po kategorijama u dinarima

opis kategorije korisnika —————– cena
nezavisni IV———————————– 32.317,00
poluzavisni III———————————  33.660,00
zavisni II————————————– 37.126,00

zavisni I————————————– 44.295,00