2020. GODINA

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

 

1. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.01/2020- Stručne usluge – angažovanje radnika preko agencije
—– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.01/2020 – Stručne usluge – angažovanje radnika preko agencije – KONKURSNA DOKUMENTACIJA
—– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.01/2020- Stručne usluge – angažovanje radnika preko agencije – ODLUKA
2. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 11/2020 – EKG i Sterilizator
—– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.11/2020 – EKG i Sterilizator – KONKURSNA DOKUMENTACIJA
—– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.11/2020 – EKG i Sterilizator – ODLUKA
—– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.11/2020 – EKG i Sterilizator – OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
3. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – – Namirnice za pripremanje hrane- POZIV
—– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – Namirnice za pripremanje hrane – KONKURSNA DOKUMENTACIJA
4. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – – Namirnice za pripremanje hrane- POZIV – PNOVLJENI POSTUPAK
—– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – Namirnice za pripremanje hrane – KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PONOVLJENI POSTUPAK

 

2019. GODINA

 

1. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.01/2019- Stručne usluge – angažovanje radnika preko agencije
—– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.01/2019- Stručne usluge – angažovanje radnika preko agencije – KONKURSNA DOKUMENTACIJA
—– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.01/2019- Stručne usluge – angažovanje radnika preko agencije – ODLUKA

 

2. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – Namirnice za pripremanje hrane
—– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – Namirnice za pripremanje hrane – KONKURSNA DOKUMENTACIJA
—– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – Namirnice za pripremanje hrane – ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

3. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – nabavka dobara – ELEKTRIČNA ENERGIJA
—– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – nabavka dobara – ELEKTRIČNA ENERGIJA – KONKURSNA DOKUMENTACIJA
—– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – nabavka dobara – ELEKTRIČNA ENERGIJA – IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE
—– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – nabavka dobara – ELEKTRIČNA ENERGIJA – OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE
—– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – nabavka dobara – ELEKTRIČNA ENERGIJA – ODLUKA O DODELI UGOVORA
—– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – nabavka dobara – ELEKTRIČNA ENERGIJA – OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

4. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – nabavka dobara – PELENE
—– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – nabavka dobara – PELENE – KONKURSNA DOKUMENTACIJA

—– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – nabavka dobara – PELENE – ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

5. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – nabavka energenata – PELET – POZIV
—– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – nabavka energenata – PELET – KONKURSNA DOKUMENTACIJA
—– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – nabavka energenata – PELET – ODLUKA
—– JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – nabavka energenata – PELET – OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

NAPOMENA: SVE PONUDE SLATI NA SLEDEĆU ADRESU E-POŠTE: dspdmg@yahoo.com