Dom za smeštaj starih lica

Adresa
ul.Ivo Andrić 38
18320 Dimitrovgrad

Kontakt telefoni:
centrala: 010/361-793
faks: 010/360-429
direktor: 010/360-429
medicinska služba: 010/361-793
računovodstvo: 010/361-806
e-mail: dspdmg@yahoo.com

PIB : 1010145263
Matični broj: 07295022
Broj računa: 840-31218845-03
Poziv na broj : model 97 broj 0400188040174512900